Den politiskt korrekta värdegrundens dubbelmoral

Hur ser den politiskt korrekta värdegrunden på dödande av judar?

Härskare A ansåg att det var för mycket judar i hans rike. Han dödade därför judarna, män, kvinnor och barn med cyklon B i gaskammare. Han startade även krig för att utvidga sitt rike, som han förlorade varvid han dödade sig själv.

Härskare B ansåg också att det var för mycket judar i hans rike. Han levde mer än 1000 år tidigare och hade inte cyklon B så han högg av huvudena på de judiska männen. Han var slavägare och något mer human så han skonade kvinnorna ty dom var användbara som sexslavar. Härskare B lyckades med det som härskare A ville göra - att etniskt rensa sitt rike på judar.

Eftersom ytterst få har härskare A som moralisk förebild är det som härskare A gjorde enligt den politiskt korrekta värdegrunden ett ytterst avskyvärt illdåd.

Eftersom väldigt många har härskare B som moralisk förebild är det enligt den politiskt korrekta värdegrunden ett hatbrott att anse att det som härskare B gjorde var ett avskyvärt illdåd då det skulle kränka och stigmatisera de som har härskare B som moralisk förebild. Genom att enbart döda männen befriade han kvinnorna från förtryckande patriarkala strukturer. Och det är trots allt ett naturligt däggdjursbeteende att segrande hannar tar över de besegrade hannarnas honor.

Att många ser härskare B som moralisk förebild beror på att en högre makt belönade härskare B med segrar i de krig han startade, vilket för många är ett tecken på att de uppenbarelser som härskare B hade måste komma från Gud. Härskare B dödade judar då hans uppenbarelser sa honom att den yttersta dagen kommer när alla som inte har härskare B som moralisk förebild antingen har konverterat eller dödats. Då kommer enligt härskare B:s uppenbarelser de sista judarna att gömma sig bakom träd och stenar, men träden och stenarna kommer att ropa; "O rättrogne, det gömmer sig en jude bakom mig. Kom hit och döda honom." "Judar kom ihåg Khaybar, härskare B:s armé ska återkomma", skanderade de som har härskare B som moralisk förebild och som enligt den politiskt korrekta värdegrunden inte får kritiseras, vid demonstrationer i Malmö. Bör enligt den politiskt korrekta värdegrunden judar i Malmö röna samma öde som i Khaybar, där den moraliska förebilden massakrerade judar, männen ska hallshuggas och kvinnorna tagas som sexslavar?

På kriminalitet och förföljelse av kristna?

De som har härskare B som moralisk förebild, den krigförande vite slavägaren med afrikanska slavar som högg huvudena judiska män och tog judiska kvinnor som sexslavar, har som psykologisk försvarsmekanism intalat sig att de som inte har härskare B som moralisk förebild är ondskefulla rasister. Och då den politiskt korrekta värdegrundsvänstern utnyttjar detta till att köpa röster genom att hitta förtryckta grupper, triggas rasifierade unga män med härskare B som moralisk förebild att hämnas på rasism genom kriminalitet riktad mot den svenska ursprungsbefolkningen, vilket skapar samband mellan invandring och kriminalitet. Eftersom denna kriminalitet orsakats av den politiskt korrekta värdegrunden är det enligt den politiskt korrekta värdegrunden ett hatbrott att påstå attt det finns ett samband mellan invandring ochkriminalitet.

Då de som har härskare B som moralisk förebild enligt den politiskt korrekta värdegrunen är en förtryckt grupp, är det enbart förföljelse av religiösa minoriteter i vår del av världen som enligt den politiskt korrekta värdegrunden är hatbrott, medan det inte är det i de delar av världen där en majoritet av befolkningen har härskare B som moralisk förebild eftersom härskare B hade fått en uppenbarelse att religiösa minoriteter ska förföljas, Det medför att kristna är världens mest förföljda religiösa grupp men eftersom det står i de kristnas heliga texter att kristna skall vända andra kinden till är förföljelse av kristna enligt den politiskt korrekta värdegrunen inget hatbrott.

Och på kvinnoförtryck?

För att den yttersta dagen skall komma krävs enligt härskare B:s uppenbarelser att de som ser härskare B som moralisk förebild blir fler än de som inte ser härskare B som moralisk förebild, så att de som ser härskare B som moralisk förebild kan döda de som inte har härskare B som moralisk förebild. Därför har den högre makt som givit segrar i krig åt härskare B skapat den politiskt korrekta värdegrunden (som medför att kvinnoförtryck är en evolutionärt framgångsrik strategi), så att de som inte ser härskare B som moralisk förebild får så få barn, att de som har härskare B som moralisk förebild kan bli fler så att det inte är så många som ska dödas för att den yttersta dagen ska komma. Enligt uppenbarelse av härskare B skall kvinnan lyda sin man och mannen har rätt att misshandla henne. Den politiskt korrekta värdegrunden medför att radikalfeministiska kvinnor som vill få fördelar av att kräva kompensation för kvinnoförtryck endast kan få det av de män som inte har härskare B som moralisk förebild och som ser kvinnoförtryck som moraliskt förkastligt, Dom kan inte få kompensation från män som som ser härskare B som moralisk förebild och därför tror att det är moraliskt rätt att förtrycka kvinnor. Dock under förutsättning att de män som ser kvinnoförtryck som moraliskt förkastligt kan fås att tro att det är de män som som ser kvinnoförtryck som moraliskt förkastligt är de som förtrycker kvinnor och inte de män som ser härskare B som moralisk förebild. Därför tolkar de radikala feministerna allt som de män som som ser kvinnoförtryck som moraliskt förkastligt gör som kvinnoförtryck (patriarkala strukturer, toxisk maskulinitet, mickroaggresioner m.m.) inklusive männens sexuella intresse för kvinnor som sexuella trakaserier och objektivisering. Det gör att många  män som som ser kvinnoförtryck som moraliskt förkastligt undviker kvinnor för att inte förtrycka dem, medan det enligt den politiskt korrekta värdegrunden är ett hatbrott att att tala om kvinnoförtyck i kulturer där männen har härskare B som moralisk förebild, vilket medför att män som ser härskare B som moralisk förebild kan göra fler kvinnorna med barn än män som som ser kvinnoförtryck som moraliskt förkastligt. Eftersom patriarkala strukter enligt den politiskt korrekta värdegrunden enbart finns hos män som inte har härskare B som moralisk förebild, kan härskare B:s dödande av judiska män i Khaybar tolkas som att de judiska kvinnorna befriades från det patriarkala förtryck som de utsattes för av sina judiska män.

Erik Levlin
2019-12-22
Tillbaka