Överlevnad eller kvinnoförtryck

Vad som är en evolutionärt stabil strategi* beror på levnadsvillkoren.

Om kvinnorna vill att deras barn i framtiden inte skall leva i en värld där kvinnoförtrycket ökar måste inställningen till män omprövas. Då kvinnor som lever i kulturer/länder som förtrycker kvinnor föder fler barn än kvinnor i kulturer/länder som inte förtrycker kvinnor, är kvinnoförtryck därmed en evolutionärt stabil strategi, vilket medför att kvinnoförtryckande kulturer/länder kommer i framtiden att ta över världen. Att vi idag inte har kvinnoförtryck i vår del av världen beror på att i tidigare generationer var det överlevnad och inte hur många barn som kvinnorna föder som var avgörande för vad som var en evolutionärt stabil strategi, vilket medförde att kvinnoförtryck tidigare inte var en evolutionärt stabil strategi, vilket medförde att vi kunde skapa ett samhälle med bättre levnadsvillkor, som innan vi fick högre levnadsstandard främst resulterade i högre överlevnad. Det som starkt bidrar till att kvinnoförtryck idag är en evolutionärt stabil strategi och som därmed kommer att göra vår icke kvinnoförtryckande civilisation till en historisk parantes, är att många kvinnor som lever i kulturer/länder som inte förtrycker kvinnor anser att speciellt män i kulturer/länder som inte förtrycker kvinnor är kvinnoförtyckare och upplever männens sexuella intresse för kvinnor som kränkningar medan kvinnoförtyck hos män i andra kulturer/länder som verkligen förtrycker kvinnor relativiseras.

Exempel på när ungarnas överlevnad är en evolutionärt stabil strategi är fåglar där hannen hjälper till att mata ungarna så att dom fort skall växa upp och kunna flyga och därmed minimera den riskfyllda tiden i livet som dom inte kan flyga. Hos däggdjur är det ingen fördel för hannen att hjälpa till att mata avkomman så att de skall växa så fort som möjligt utan istället är det en mer evolutionärt stabil strategi för hannen att med våld besegra de andra hannarna för att få ensamrätt att para sig med honorna och göra så många honor som möjligt med barn. Förutom att ge upphov till våldsamma hannar, så uppkommer även gener som gör att honorna upplever våldsamma hannar som sexuellt attraktiva, vilket beror på att en hona som parar sig med en våldsam hanne kan få söner som ärver faderns styrka och aggressivitet och därmed bli mer framgångsrika i kampen om honorna varvid hon kan få fler barnbarn än andra honor. Därför bildar fåglar par där de hjälps åt att mata ungarna vilket inte är så vanligt bland däggdjur. Introduktionen av jordbruket och förändringen från jakt och fiske till att leva på jordbruk medförde att samma areal kunde försörja fler människor, vilket gav upphov till en folkökning, Dock ökade därmed arbetsinsatsen som krävdes för att få fram födan varvid det även för däggdjursarten människa blev en evolutionärt stabil strategi att bilda par som hjälptes åt att försörja barnen. Detta gav dock inte omedelbart ett mer jämställt samhälle utan en utveckling mot ett mer jämställt samhälle. Dock då det idag inte är en evolutionärt stabil strategi att bilda par som hjälps åt att försörja barnen, riskerar vi att få en utveckling mot ett mer ojämställt samhälle, varvid det mer jämställda samhälle vi skapat då blir en historisk parantes. Därmed uppkommer att hos arten människa blev en evolutionär stabil strategi att bilda par som hjälps åt att genom hårt arbete föda upp ungarna om människorna lever under svåra förhållanden där ungarnas överlevnad bestämmer vilken kultur som är mest framgångsrik. Medan om de lever i överflöd och överlevnad inte är ett problem så är det en evolutionär stabil strategi för männen att med våld besegra de andra hannarna för att få ensamrätt att para sig med honorna och göra så många honor som möjligt med barn och för kvinnorna att para sig med våldsamma män så att de kan få våldsamma söner som kan bli framgångsrika i kampen om honorna. Kristendomen hjälpte oss att skapa teknisk utveckling och bättre levnadsvillkor (http://www.levlin.se/Religion.htm) vilket medförde att innan vi utvecklade maskiner som arbetade åt oss så kunde de kulturer som baserades på kristendomen ta över världsherraväldet. Maskinernas arbete medförde dock att vi fick ett överflöd som ledde till det inte längre är överlevnad som avgör vad som är en evolutionärt stabil strategi utan hur många barn som männen kan få kvinnorna att föda. Förändringen i vad som är en evolutionärt stabil strategi medför därmed en undermedveten längtan hos kvinnorna att para sig med våldsamma män så att de kan få våldsamma söner som kan besegra de andra männen och göra många kvinnor med barn, vilket har medfört att intresset för kristendomen har minskat. Istället ökade intresset för olika våldsläror som kommunismen, som lovade en bättre värld, ett klasslöst samhälle, om man likviderade vissa grupper av medmänniskor. Det var många som var röda revolutionärer i ungdomen för att genom våldsretorik bli attraktiva hos kvinnorna för att bli högermän när dom blev äldre. Intresset för kommunismen avtog när man upptäckte att de fattiga blev fattigare istället för rikare och att samhället inte blev klasslöst, när kommunisterna dödade de rika, vilket ledde till Sovjetunionens kollaps. På senare tid har intresset ökat för en religion som har en krigförande slavägare från 600-talet som profet och moralisk förebild och heliga skrifter som vid bokstavstrogen tolkning ger upphov till kvinnoförtryck och våldsbejakande extremism. Kommunisterna utlovade en belöning i detta livet medan de religiösa krigarna utlovas en belöning efter döden (27 jungfrur i paradiset) varför de inte kommer att upptäcka om belöningen uteblir. Många har visserligen inte konverterat till religionen men beundrar den så mycket att all kritik mot religionen ses som hatbrott. Kristendomen som gett oss ett samhälle med bättre levnadsvillkor  föraktas, trots att vi har fått levnadsvillkor som våra kristna förfäder enbart kunde drömma om, men som dom givit som gåva till oss.

Eftersom det är kvinnornas val av män som genom sexuellt urval avgör hurdana män vi får, så istället för att lägga skulden på alla män bör kvinnorna söka efter och välja de goda männen så att vi kan skapa en bättre värld för våra barn. (http://www.levlin.se/SEXURVAL.htm)

Erik Levlin 2018-10-10
http://www.levlin.se

*Om något är en evolutionärt stabil strategi så medför evolutionen att det ökar/tilltar med tiden och om det är en icke evolutionärt stabil strategi så så kommer det succesivt att försvinna.