Go to English pages


Kvinnornas val av män kan skapa en bättre värld 

Att skapa ett mindre våldsamt samhälle är grunden för skapande av ett samhälle med bättre levnadsvillkor och högre levnadsstandard. Att välståndet är högre i vår del av världen beror på att den kristna läran varit mest framgångsrik för att skapa ett mindre våldsamt samhälle. Den tekniska utveckling som kom av att slaveri sedan medeltiden förbjöds i vår del av världen ledde fram till den industriella revolutionen, välfärdssamhället och den västerländska civilisationens framgångar. Det mesta av våldet begås av män, men kvinnornas val av män avgör hurdana män vi får. Så för att inte kvinnorna genom det sexuella urvalet ska avla fram våldsamma män, skall kvinnorna fås att välja icke våldsamma män för att andelen våldsamma män skall minska och vi får ett mindre våldsamt samhälle med bättre levnadsvillkor.

Avskaffandet av slaveriet bör få egen helgdag
Se: Kyrkans Tidning, debatt, 30 april 2018.
Tack för röster på mig i kyrkovalet 17 september 2017! Kandiderade för Borgerligt Alternativ till kyrkofullmäktige Västermalms församling (Kungsholmen och Essingeöarna) och stiftsfullmäktige Stockholms stift. Vallöfte (om jag blivit vald): Inrätta en helgdag för tacksägelse över våra framsynta kristna förfäder som redan på medeltiden avskaffade slaveriet.

Sekulariseringen och det ökande våldet i samhället beror på att det inte längre är överlevnad som avgör vad som är en evolutionärt stabil strategi!!


Innehållsförteckning

Personlig presentation (släktträd)

CV med publikationslista och abstrakts

Skrivelser

Föreningar

Mina åsikter om vår värld och männsklighetens problem
Sexuellt urval, alkoholproblem och kriminalitet.
Tankar utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv om samhället och vår värld.
Kristen religion ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv.

Kultur


Serie publicerad i HTKTHT (Visar vad som kan göras med ritverktyget i Word)