Kvinnornas val av män kan skapa en bättre värld (In english)

Att skapa ett mindre våldsamt samhälle är grunden för skapande av ett samhälle med bättre levnadsvillkor och högre levnadsstandard. Att välståndet är högre i vår del av världen beror på att den kristna läran varit mest framgångsrik för att skapa ett mindre våldsamt samhälle. Den tekniska utveckling som kom av att slaveri sedan medeltiden förbjöds i vår del av världen ledde fram till den industriella revolutionen, välfärdssamhället och den västerländska civilisationens framgångar. Det mesta av våldet begås av män, men kvinnornas val av män avgör hurdana män vi får. Så för att inte kvinnorna genom det sexuella urvalet ska avla fram våldsamma män, skall kvinnorna fås att välja icke våldsamma män för att andelen våldsamma män skall minska och vi får ett mindre våldsamt samhälle med bättre levnadsvillkor.

Tack för röster på mig i kyrkovalet 17 september 2017!
Kandiderade för Borgerligt Alternativ till kyrkofullmäktige Västermalms församling (Kungsholmen och Essingeöarna) och stiftsfullmäktige Stockholms stift.

Vallöfte (om jag blivit vald): Inrätta en helgdag för tacksägelse över våra framsynta kristna förfäder som redan på medeltiden avskaffade slaveriet.
Det gav upphov till teknisk utveckling och skapade förutsättningar för dagens samhälle med bättre levnadsvillkor och högre levnadsstandard. Före att Sverige kristnades var en stor del av inkomsterna från vikingarnas härjningar att ta fångar som såldes som slavar. Dessa inkomster samt förtjänsten av att tvinga slavar (trälar) att arbeta avstod man från. Genom att ersätta slavmarknad med arbetsmarknad får den som utför arbetet betalt för att arbeta (oftast i natura) istället för att tvingas till att arbeta. Genom att utveckla sin yrkesskicklighet kan arbetaren ge ett större värde av sitt arbete och därmed möjlighet att få mer betalt för det. Därmed kommer en utveckling av arbetsmetoder och teknologi i syfte att maximera resultatet vilket skapar en teknisk och ekonomisk utveckling. Att motsvarande utveckling inte skedde i andra delar av världen av världen kan t.ex. bero på att man har en slavägare som profet och högsta moraliska förebild och därför inte såg slaveri som något negativt som skall förbjudas och därmed missade den samhällsutveckling som vi fick i vår del av världen.

Tacksamhet mot våra förfäder som p.g.a. kristen tro avvecklade slaveriet torde vara viktigt för alla som bor i Sverige oavsett medlemskap i Svenska kyrkan varför detta borde vara en angelägenhet för alla.


Innehållsförteckning (Content in English)

Personlig presentation (släktträd)

CV med publikationslista och abstrakts

Skrivelser

Föreningar

Mina åsikter om vår värld och männsklighetens problem
Sexuellt urval, alkoholproblem och kriminalitet
Tankar utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv om samhället och vår värld.
Kristen religion ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv

Kultur


Serie publicerad i HTKTHT (Visar vad som kan göras med ritverktyget i Word)