Innehållsförteckning (Content in English)

Personlig presentation (släktträd)

CV med publikationslista och abstrakts

Skrivelser
Energiåtervinning och global uppvärmning
Ytterstadssattsningen Akalla projekt Miljövänlig sopsug
2 Notiser i Kista församlingsblad 2001 och 2002
Arbete - privilegium för eliten
Åland
Bedömning av utsläpp av luftföroreningar, Åländsk utredningsserie 2003:2 (PDF 321 kb)
Svavel- och kvävedeposition på Åland – Samband med Åländska emissioner

Föreningar

Kultur &
Mina åsikter om vår värld och männsklighetens problem